انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران- آگهی استخدام
آگهی استخدام مهندس متالورژی خانم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/4 | 
یک شرکت معتبر واقع در شهرک صنعتی شمس آباد تهران به مهندس متالورژی خانم با سرویس رفت و برگشت جهت همکاری نیازمند است.

تلفن: 
۰۲۱۵۶۲۳۱۸۴۷
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران:
http://imes.ir/find.php?item=1.63.53.fa
برگشت به اصل مطلب