انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران- آگهی استخدام
استخدام شرکت مهرونیک

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/2 | 
شرکت مهرونیک اصفهان دعوت به همکاری می نماید؛

حداکثر سه نفر نیروی فنی مسلط به جوشکاری و نقشه خوانی

شماره تماس:
03195022081

محل کار:
شرکت شهرک صنعتی برق و الکترونیک خمینی شهر اصفهان
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران:
http://imes.ir/find.php?item=1.63.49.fa
برگشت به اصل مطلب