انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران- اخبار انجمن
سمینار علمی مجازی‎‎ سمینار علمی مجازی‎‎

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/16 | 
سمینار علمی ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰ توسط انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران برگزار می شود.
برگزاری این سمینار مجازی بوده و زبان آن نیز فارسی می باشد و حضور در این سمینار رایگان است

با تشکر
دبیرخانه انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران:
http://imes.ir/find.php?item=1.61.83.fa
برگشت به اصل مطلب