انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران- اهداف و برنامه ها
سوابق اجرایی و پژوهشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/25 | 

1- تشکیل کمیته‌های تخصصی و تحقیقاتی به منظور همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، صنعتی، پژوهشی و سیاستگذار کشور.

2- همکاری با سازمان سنجش آموزش کشور در طراحی، برنامه‌ریزی و برگزاری آزمون مهندسی حرفه‌ایی (PE) به منظور بازآموزی و استاندارد سازی آموزش مهندسی  با هدف بروزرسانی دانش کارشناسان  و مهندسان.

3-عضو کمیته متناظر TC107 آبکاری به منظور تدوین استانداردهای صنایع آبکاری (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران).

4- عضو هیات موسس و هیات امنا و کارگروه‌های تخصصی ساماندهی صنعت جوش کشور و بازرسی آن و بازنگری و تدوین استانداردهای مربوطه (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران).

5- طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره مدیریت کسب و کار (MBA) با رویکرد مهندسی متالورژی و مواد و با مشارکت مرکز آموزش‌های آزاد پردیس  دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران.

6- پروژه سالیانه «ممیزی حوزه مهندسی متالورژی کشور» به سفارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.

7- طرح پژوهشی بررسی آموزش و پژوهش در حوزه فنی و مهندسی: تحلیل آماری و محتوایی پژوهش‌های انجام شده و نیز آسیب‌شناسی دوره‌های آموزش عالی حوزه فنی و مهندسی.

8- پروژه «آسیب‌شناسی و بررسی وضعیت صنعت مس در ایران (حال و آینده)»

9- پروژه «آسیب‌شناسی و بررسی وضعیت صنعت فولاد در ایران (حال و آینده)»

10- پروژه «راهبردی توسعه فن‌آوری‌های متالورژی و مواد در کشور» با موضوع «چالش‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای توسعه صنایع متالورژی و مواد هماهنگ با سیاست‌های توسعه پایدار کشور»،                                              

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران:
http://imes.ir/find.php?item=1.57.20.fa
برگشت به اصل مطلب