انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران- اهداف و برنامه ها
فعالیت های بین المللی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/25 | 
  • برگزاری کنفرانس‌های سالیانه در قالب همایش بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat)
  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی.
  • برگزاری سخنرانی‌های علمی.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران:
http://imes.ir/find.php?item=1.57.19.fa
برگشت به اصل مطلب