انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران- اشتراک نشریه مهندسی متالورژی
اشتراک نشریه مهندسی متالورژی اشتراک نشریه مهندسی متالورژی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/4 | 

افرادی که متقاضی عضویت در اشتراک نشریه مهندسی متالورژی می‌باشند می‌توانند با تکمیل فرم عضویت مربوطه به انضمام ارسال مدارک مندرج در آن برای عضویت اقدام نمایند. برای دریافت فرم عضویت در اشتراک نشریه بر روی لینک زیر کلیک نماییم.

                                                            فرم اشتراک نشریه        

لطفا پس از پر کردن فرم اشتراک، آن را به همراه مدارک مندرج در آن به آدرس الکترونیکی انجمن به نشانی info.imes@yahoo.com ارسال فرمایید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران:
http://imes.ir/find.php?item=1.105.33.fa
برگشت به اصل مطلب