انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران- راهنمای عضویت در انجمن
راهنمای عضویت در انجمن راهنمای عضویت در انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۳ | 

 افرادی که متقاضی عضویت در انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران می‌باشند می‌توانند با تکمیل فرم عضویت مربوطه به انضمام ارسال مدارک مندرج در آن برای عضویت اقدام نمایند.

انواع عضویت در انجمن به شرح زیر می‌باشد:

1- عضویت پیوسته: 

دارای حداقل مدرک کارشناسی (لیسانس) در رشته‌های مهندسی متالورژی و مواد و گرایش‌های وابسته باشند.

2- عضویت وابسته: 

دارای حداقل مدرک کارشناسی در غیر از رشته‌های مهندسی متالورژی و مواد بوده ولی حداقل به مدت 2 سال در یکی از حوزه‌های علمی یا صنعتی رشته‌های مهندسی متالورژی و مواد شاغل باشند.

3- عضویت دانشجوئی:

کلیه دانشجویانی کارشناسی که در رشته های مهندسی متالورژی و مواد به تحصیل اشتغال دارند.

4- عضویت حقوقی:

کلیه سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسساتی که در زمینه‌های صنعتی، علمی، پژوهشی و خدماتی در حوزه مهندسی متالورژی و مواد و صنایع وابسته فعالیت دارند.

 

جهت دریافت فرم های عضویت در انجمن بر روی هر یک از فرم ها کلیک نمایید.

                           فرم عضویت حقیقی          فرم عضویت حقوقی         
     
لطفا پس از پر کردن هر یک از فرم ها، آن را به همراه مدارک مندرج در آن به آدرس الکترونیکی انجمن به نشانی info.imesyahoo.com  ارسال فرمایید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران:
http://imes.ir/find.php?item=1.68.31.fa
برگشت به اصل مطلب