انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران- اخبار انجمن
مسابقه شناسایی هسته های فناور در حوزه مواد و ساخت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/23 | 


رصد و شناسایی ظرفیت تیم های تحقیقاتی مستعد و طرح های نوبرانه در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور برای شکل گیری هسته های فناور و شرکت های دانش بنیان نوپای دانشگاهی در حوزه مواد مهندسی و ساخت
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران:
http://imes.ir/find.php?item=1.61.62.fa
برگشت به اصل مطلب