انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران- اخبار انجمن
سخنرانی پروفسور یورگن هیرش در iMat 2019

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/7 | 
:white_check_mark:
سخنرانی پروفسور یورگن هیرش در هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat2019)Prof. Juergen Hirsch

RWTH AACHEN UNIVERSITY/GERMANY

HYDRO ALUMINIUM COMPANY
Material challenges and innovation in SUPER LIGHT CAR project in EU
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران:
http://imes.ir/find.php?item=1.61.55.fa
برگشت به اصل مطلب