انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران- اخبار انجمن
کارگاه های پراش پرتو ایکس و مدیریت کسب و کار در مهندسی مواد کارگاه های پراش پرتو ایکس و مدیریت کسب و کار در مهندسی مواد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۷ | 

به اطلاع می رساند کارگاه های پراش پرتو ایکس و مدیریت کسب و کار در مهندسی مواد در حاشیه اولین دوره مسابقه سراسری تولید و بازیافت فلزات که در تاریخ های 6 الی 8 شهریور ماه سال جاری در محل دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.
                   
کارگاه کارگاه مدیریت کسب و کار در مهندسی مواد (MBA)
این کارگاه 12 ساعت بوده و در تاریخ ٧ و ٨ شهریور ماه از ساعت ٩ تا ١٦ برگزار می شود.
انگلستان QAL با ارا‌ئه مدرک معتبر از با اعطای مدرک بین المللی از
مدرس: جناب آقای دکتر نصرتی
سرفصل ها
 مدیریت و سازمان بازاریابی و فروش
 مدیریت استراتیژیک
 آینده پژوهشی
 مذاکره حرفه ای
 خروج از بحران
 روانشناسی فردی
 کارآفرینی


کارگاه پراش پرتو ایکس:
این کارگاه 6 ساعته بوده و در تاریخ 6 شهریور ماه از ساعت ٩ تا ١٦ برگزار می شود.
با ارا‌ئه مدرک معتبر از طرف دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن علمی مهندسی متالورژی با تایید انجمن علمی ریخته گران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مدرس : سرکار خانم دکتر جوزانی کهن عضو هیات علمی دانشگاه تهران و عضو مرکز

 (ICDD)بین المللی داده های پراش پرتو ایکس
سرفصل‌ها :
مقدمه و معرفی طیف‌سنجی به روش پراش پرتو ایکس
نحوه کنترل کیفیت داده‌های آزمایشگاهی
مبانی مقدماتی پراش پرتو ایکس
معرفی اجزای مختلف دستگاه پراش‌سنج
روش صحیح آماده سازی نمونه جهت اجرای آنالیز
آشنایی با پارامترهای موثر بر طیف‌سنجی
تجزیه و تحلیل طیف‌های XRD


کارگاه طراحی آزمایش DOE
این کارگاه 12 ساعته بوده و در تاریخ 6و5 شهریور ماه از ساعت ٩ تا ١٦ برگزار میشود.
با ارا‌ئه مدرک معتبر از طرف دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن علمی مهندسی متالورژی با تایید انجمن علمی ریخته گران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مدرس : جناب آقای دکتر عباسی
سرفصل‌ها:
 
مقدمه ای بر طراحی آزمایش ها
 نقش کامپیوتر در استفاده از DOE
 
مقدمه ای بر کاربرد آمار و توزیع های آماری
 اصول و مبانی DOE
 
طراحی آزمایش تک عاملی
 طراحی آزمایش چند عاملی (کامل و کسری) همراه با مثالهای کاربردی

www.mprc.iromas.ir
77240372-021

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران:
http://imes.ir/find.php?item=1.61.35.fa
برگشت به اصل مطلب