انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران- اخبار انجمن
انتصاب جناب آقای دکتر سید محمدتقی صالحی به ریاست پژوهشگاه مواد و انرژی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/11 | 

طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر سیدمحمدتقی صالحی عضو محترم هیئت مدیره انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران به عنوان رئیس جدید پژوهشگاه مواد و انرژی منصوب شدند که این انتصاب شایسته را به ایشان تبریک می گوئیم. 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران:
http://imes.ir/find.php?item=1.61.24.fa
برگشت به اصل مطلب