انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران- اخبار انجمن
راه‌اندازی سایت جدید انجمن همزمان با آغاز سال 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

به اطلاع اعضای محترم انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران می رساند که همزمان با نوروز سال 1396، پایگاه اینترنتی جدید ‏انجمن جهت تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد انجمن به پژوهشگران، محققین و صنعتگران کشور راه‌اندازی گردید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران:
http://imes.ir/find.php?item=1.61.10.fa
برگشت به اصل مطلب